Badanie funkcjonalne

Badanie funkcjonalne prowadzone w ramach programu sport.PRO pozwala na wykrycie zaburzeń i dysfunkcji, które doprowadzić mogą nie tylko do poważnych kontuzji, ale nawet wykluczyć z uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Jako profesjonaliści zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli profilaktyki oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń lub zaburzeń, które mogą doprowadzić do poważnych kontuzji, a w dłuższej perspektywie wykluczyć nawet z uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Z tego powodu, w ramach programu sport.PRO, proponujemy badanie funkcjonalne pozwalające wykryć takie zaburzenia i dysfunkcje, których korekta zapobiegnie wystąpieniu kontuzji.

Badanie jest prowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę, który dokonuje oceny następujących parametrów:

  • postawy

  • długości kończyn dolnych

  • długości mięśni

  • siły mięśni kluczowych dla stabilizacji

  • balansu mięśniowego

  • stabilności stawów

  • stabilizacji statycznej i dynamicznej

Na podstawie badania określone zostają zaburzenia i stopień ich istotności w przypadku danego sportowca oraz danej dyscypliny. Badanie funkcjonalne powinno zostać przeprowadzone co najmniej raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu, bądź po jego zakończeniu. Znajomość własnych słabości pozwala niewielkim wysiłkiem skorygować je w czasie rozgrzewki treningu kondycyjnego lub specjalnie opracowanego w naszym centrum treningu profilaktyki przeciążeń i kontuzji.