„Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż uwolnić go od bólu”.

Lekarze specjaliści

LEK. PIOTR CHOMICKI-BINDAS

Ortopeda specjalizujący się w leczeniu schorzeń kończyny dolnej, stopy, stawu skokowego i kolanowego oraz szeroko rozumianych kontuzji sportowych.Lekarz kadry narodowej Polskiego Związku Pływackiego w latach 2005-2007.

DR N. MED. EWA MIZIA

Specjalista ortopeda traumatolog z wieloletnim doświadczeniem w opiece ambulatoryjnej, ze szczególnym polem zainteresowań w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu, pracownik naukowy UJ CM, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

LEK. WOJCIECH AMBROŻY

Specjalista ortopeda traumatolog, którego głównym polem zainteresowań jest chirurgia kończyny dolnej – stawu skokowego, kolanowego i stopy. Posiada doświadczenie w chirurgii ręki oraz leczeniu złamań.

DR N. MED. PAWEŁ RADŁO

Specjalista z zakresu chirurgii kręgosłupa. Aktywny członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych skupiających specjalistów chirurgii kręgosłupa.