„Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż uwolnić go od bólu”.

SARS-CoV-2 / COVID-19

Szanowni Pacjenci!

Informujemy o obowiązujących aktualnie procedurach sanitarnych związanych z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego:

  • w gabinecie w związku z prowadzoną działalnością leczniczą obowiązuje zakrywanie ust i nosa, w związku z tym prosimy, aby na wizytę pojawiać się w maseczce medycznej
  • zaleca się dezynfekcję rąk,

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do stanu swojego zdrowia lub w przypadku zwiększonego ryzyka zarażenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu przełożenia umówionej wizyty na inny dogodny termin.

Dziękujemy!